Dharani

ధరణి

సమీకృత భూమి రికార్డు నిర్వహణా వ్యవస్థ
తెలంగాణ ప్రభుత్వం

CM
శ్రీ. కె. చంద్రశేఖర్ రావు
గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి
తెలంగాణ
కాపీరైట్ © తెలంగాణ ప్రభుత్వం భూ పరిపాలన ప్రధాన కమీషనర్ నకు అన్ని హక్కులు కల్పించబడినవి.